ĮMONIŲ steigimas

Jums pageidaujant įregistruosime juridinius asmenis:

 • Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
 • Mažąsias bendrijas;
 • Akcines bendroves (AB);
 • Viešąsias įstaigas (VšĮ);
 • Individualias įmones (IĮ);
 • Asociacijas;


Greitai ir Jums patogiu metu rengiame įmonės steigimo dokumentus:

 • Paruošiame įmonės steigimo sutartį / steigimo aktą (jeigu steigėjas vienas asmuo), steigiamojo susirinkimo protokolą/vienintelio akcininko sprendimą;
 • Paruošiame akcininkų sąrašą (reikalingas JAR);
 • Paruošiame įstatus;
 • Pagal visus reikalavimus užpildome Juridinių asmenų registro (JAR) formas;
 • Atstovaujame klientą steigiant įmonę notarų biure;
 • Atstovaujame klientą registruojant juridinius asmenis juridinių asmenų registre;
 • Įmonės steigimo dokumentai parengiami per 1 - 3 dienas. Registrų centras per 5 darbo dienas išduoda įregistruotos įmonės pažymėjimą.

 

Naujos įmonės steigimas - nuo 160

 

 

Steigimo dokumentų paruošimas

60-100

Notaro mokestis

70-110

Registrų centro mokestis už įregistravimą

30-60

 

Naujai įsikūrusioms (steigiamoms) įmonėms taikome išskirtinį paslaugos planą (klientas pasirenka vieną iš galimų variantų) : pasirašius 12 mėnesių buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, steigimo dokumentus paruošiame su 50% nuolaida. Taip pat naujoms įmonėms (kurių nuo įsteigimo dienos nepraėjo 12 mėnesių) dovanojame pirmo mėnesio nemokamą apskaitos vedimą, iki pusės metų galioja 50% nuolaida. Ši nuolaida galioja pasirašius 12 mėnesių paslaugų teikimo sutartį.

 

Į viršų