Įmonių steigimas, konsultavimas

Ieškote profesionalios pagalbos? Susisiekite +370 611 57118


  ĮMONIŲ steigimas

  Jums pageidaujant įregistruosime juridinius asmenis:

Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
Mažąsias bendrijas;
Akcines bendroves (AB);
Viešąsias įstaigas (VšĮ);
Individualias įmones (IĮ);
Asociacijas;


  Greitai ir Jums patogiu metu rengiame įmonės steigimo dokumentus:

Paruošiame įmonės steigimo sutartį / steigimo aktą (jeigu steigėjas vienas asmuo), steigiamojo susirinkimo protokolą/vienintelio akcininko sprendimą;
Paruošiame akcininkų sąrašą (reikalingas JAR);
Paruošiame įstatus;
Pagal visus reikalavimus užpildome Juridinių asmenų registro (JAR) formas;
Atstovaujame klientą steigiant įmonę notarų biure;
Atstovaujame klientą registruojant juridinius asmenis juridinių asmenų registre;
Įmonės steigimo dokumentai parengiami per 1 - 3 dienas. Registrų centras per 5 darbo dienas išduoda įregistruotos įmonės pažymėjimą.


  Naujai įsikūrusioms (steigiamoms) įmonėms taikome išskirtinį paslaugos planą (klientas pasirenka vieną iš galimų variantų) : pasirašius 12 mėnesių buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, steigimo dokumentus paruošiame su 50% nuolaida. Taip pat naujoms įmonėms (kurių nuo įsteigimo dienos nepraėjo 12 mėnesių) dovanojame pirmo mėnesio nemokamą apskaitos vedimą, iki pusės metų galioja 50% nuolaida. Ši nuolaida galioja pasirašius 12 mėnesių paslaugų teikimo sutartį.